System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy


Windykator jest nowym rozszerzeniem funkcjonalności systemu Streamsoft Prestiż.

 Zadaniem jego jest usprawnić i usystematyzować obsługę windykacji należności. Windykator ułatwia rozliczenia z klientami oraz  kontrolę terminowości ich płatności. 

Możliwości jakie oferuje funkcjonalność Windykator:
monitorowanie windykacji

  •  Automatyzacja wysyłki powiadomień wg określonego harmonogramu bez konieczności udziału operatora
  •  Definiowanie salda należności klienta, do którego generowane są powiadomienia
  • Definiowanie ile dni przed terminem płatności wysłać przypomnienie dla klienta
  • Definiowanie częstotliwości wysyłek powiadomień
  •  Możliwość zdefiniowania własnych szablonów HTML oraz tematów dla obu typów wiadomości.
  • Synchronizacja zadań w module CRM kontaktu windykacyjnego dla danego klienta
  • Automatyczne raportowanie z podsumowaniem ilości przypomnień i wezwań, które otrzymał klient
  • Możliwość zarządzania prawem do menu Windykator dla konkretnego stanowiska, użytkownika lub grupy.
  • Możliwość ustalenia odrębnych terminów wysyłania wiadomości dla wyselekcjonowanej grupy klientów. 


Narzędzie to powinno znaleźć zastosowanie w każdej firmie nie tylko handlowej.