System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

02.07.2014 Zakończyliśmy kolejne wdrożenie systemu Streamsoft Prestiż. Przedsiębiorstwo JAS-POL, zajmuje się
eksploatacją wyrobisk podziemnych. Dzięki wdrożeniu systemu Kadrowo Płacowego usprawniono obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa.

Poprzez uniezależnienie się od firmy zewnętrznej, przedsiębiorstwo uzyskało pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z realizacją systemu wynagradzania co było kluczowym elementem wdrożenia oprogramowania.

To kolejne już, nasze wdrożenie w firmie z branży górnictwa węgla kamiennego.


obsługa kadr w górnictwie węgla