System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej dla Śląskich przedsiębiorców 


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uruchamia konkurs 3.2 RPO, dla Mikro, Małe i Średnich firm. Mogą starać się o wsparcie na wdrożenie
innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). 

 Konkurs przewiduje dofinansowanie na: 

  • licencji i oprogramowania (koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu), 
  • nowych środków trwałych (zakup, wytworzenie, instalacja, montaż…),
  • nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,  
  • szkoleń,
  • promocji,
  • usług doradczych.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 50% kosztów projektu 

Termin naboru wniosków: 16 listopada 2015 – 11 stycznia 2016

 Szczegóły konkursu na stornie RPO: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory